Termeni & Condiții

1. Dispoziții preliminare

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră față de compania și serviciile noastre. Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție.

Dacă nu dispuneți de resursele de timp necesare parcurgerii acestui document la momentul actual vă rugăm să reveniți în momentul când le dețineți. Vă rugăm să citiți și politica noastră de confidențialitate și politica privind utilizarea modulelor cookie, înainte de a naviga pe site, de a folosi orice componentă a sa sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni sau cu politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați platforma. 

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia, achiziționând orice produs sau serviciu, sau interacționând cu noi prin orice mijloc sau canal de comunicare (telefon, mail, Facebook, Instagram, etc.) sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală. Un contract între dumneavoastră și noi. Acest document precum și politiciile anterior menționate reprezintă acordul integral între noi și dumneavoastră și înlocuiește orice altă înțelegere anterioară.

Acest contract are caracter obligatoriu. Nu aveți dreptul să transferați, cesionați, grevați, sau înstrăinați în niciun mod acest contract sau oricare din drepturile și obligațiile care reies din acesta, fără să aveți acordul nostru prealabil și scris.

În schimb, ne arogăm dreptul să transferăm, cesionăm, grevăm, subcontractăm sau să înstrăinăm în orice mod un contract, sau obligațiile și drepturile ce reies din acesta.

Acesta contract, precum și utilizării în orice mod a site-ului, i se aplica legislația din România. Toate litigiile vor fi disputate de către instanțele din România.

Utilizatorul site-ului și al serviciilor Medtinker înțelege că nu are dreptul de retragere conform OUG 34/2014. Acceptand acest document, utilizatorul confirmă că a luat la cunoștință că își va pierde dreptul de retragere imediat după înregistrarea pe platformă deoarece la acea dată executarea contractului de către Medtinker a fost realizată complet prin realizarea integrală a obiectului contractului, așa cum este el definit la punctul 2. Definiții.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării comenzii. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a termenilor. Dacă vom decide să vă înștiințăm despre modificările acestor termeni, vor intra în vigoare termenii prevăzuți la punctul: 15. Modificări.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta la hello@medtinker.ro și o să vă răspundem în cel mai scurt timp posibil.

2. Definiții

În vederea clarificării oricărei posibile confuzii, vă rugăm să citiți și să înțelegeți următorii termeni și modul în care aceștia sunt utilizați în întregimea acestui document precum și în restul platformei:

 • Prin termenii “Medtinker”, “prestator”, “noi”, “nostru”, “platformă”, “deținătorii platformei”, “site” definim platforma Medtinker ce este deținută și administrată de Medtinker Education SRL, o societate română cu răspundere limitată, cu sediul în Intr. Ceauș Radu, nr. 1, ap. 1, București, sect. 3  având CUI: 44439440, înregistrată în registrul comerțului sub nr.  J40/10392/2021, ce poate fi contactată la adresa de email hello@medtinker.ro.
 • Prin termenii “dumneavoastră”, “utilizator”, “utilizatori”, “tu”, “tine”, “student”, “studenți”, “medic”, “medici”, “comunitate”, “client”, “clienți” definim orice persoană, grup de persoane sau entitate legală ce utilizează sau dorește să utilizeze platforma sau serviciile prestate de platformă. În plus acești termeni menționați la acest punct sunt definiți ca orice persoana fizică ce accesează platforma își face un cont și/sau plasează o comandă pentru achiziționarea serviciilor oferite de către prestator.
 • Prin termenii “curs”, “cursuri”, “modul”, “module”, “resursă”, “resurse”, “podcast”, “podcast-uri”, “lecție”, “lecții”, “serviciu”, “servicii”, “webinar”, “episod” definim serviciile oferite și prestate de către această platformă atât gratuit cât și contra cost. Natura și scopul acestor servicii sunt definite la punctul 4. Descrierea serviciilor.
 • Prin termenul “comandă” definim o comandă plasată de utilizator prin intermediul platformei prin care utilizatorul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Medtinker printr-un mijloc de comunicare la distanță.
 • Prin termenul “cont” definim o secțiune din platformă accesibilă utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail, nume și a unei parole, care permite utilizatorului utilizarea site-ului și transmiterea unei comenzi.
 • Prin “contract” definim înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între prestator şi utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea unuia sau mai multor servicii de pe platformă, prin lansarea unei comenzi de către utilizator şi acceptarea ei de către prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Medtinker. Contractul se încheie în limba română.
 • Prin “informații confidențiale” definim orice informație în legătură cu utilizator sau prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, “informațiile confidențiale” înseamnă orice fel de informație cuprinsă în livrabil, așa cum este definit mai jos.
 • Prin “tranzacție” definim operaţiunea de plată efectuată de către utilizator, respectiv încasare de către prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către prestator, respectiv achiziţionării de către utilizator, a unuia sau mai multor servicii.
 • Prin “GDPR” definim REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

3. Cine suntem

Platforma Medtinker este deținută și administrată de Medtinker Education SRL, o societate română cu răspundere limitată, cu sediul în Intr. Ceauș Radu, nr. 1, ap. 1, București, sect. 3  având CUI: 44439440, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/10392/2021, ce poate fi contactată la adresa de email hello@medtinker.ro.

4. Proprietate intelectuală (drepturi de autor)

‍Întregul conținut al platformei este proprietatea intelectuală a prestatorului. Platforma va fi folosită de către utilizatori doar pentru informare sau plasare de comenzi.

Utilizatorii platformei nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul,  reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la elemente vizuale, baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt sunt proprietatea intelectuală a prestatorului. Întregul site este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, prestatorul își rezervă dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Partea care invocă forţa majoră trebuie să ia toate măsurile pentru a limita consecinţele acesteia.

Dacă în 30 (treizeci) zile calendaristice de la data producerii forța majoră nu încetează, partea afectată poate să notifice celeilalte părți încetarea contractului, fără ca partea neafectată de forța majoră să poată pretinde daune-interese.

5. Descrierea serviciilor

Scopul Medtinker este de a oferi utilizatorilor o platformă interactivă de dezvoltare personală și profesională prin intermediul dar nu limitate la: prelegeri, predări, expuneri online și în persoană în format audio, video, grafic sau text, înregistrări audio și/sau video, documente în format text, grafic, video, audio disponibile atât online cât și în format fizic, chestionare, teste sau orice altă modalitate de examinare scrisă sau verbală.

În plus Medtinker este o platformă socială ce permite utilizatorilor săi să creeze conturi personalizabile cu informații personale identificabile și să interacționezi cu alți utilizatori prin mesaje audio, video și text atât publice (vizibile oricărui utilizator) cât și private (interacțiuni limitate la unu, doi sau mai mulți utilizatori în funcție de opțiunea exprimată de utilizatorul ce a generat interacțiunea).

6. Eligibilitate

Pentru vă putea înregistra pe platformă trebuie (1) să aveți peste 18 ani și/sau capacitate deplină de exercițiu, (2) să fiți de acord cu Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și Politica de cookie și (3) să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.

Nu prestăm servicii către minori. Dacă nu aveți 18 ani împliniți, vă rugăm să apelați la un părinte sau tutore pentru a plasa sau autoriza o comanda în numele dvs.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.

7. Reguli de utilizare a platformei

Promiteți să respectați următoarele reguli:

 • Veți furniza informații reale, complete și actualizate.
 • Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente.
 • Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site. Orice conținut încărcat pe site de către dumneavoastră (informații, imagini, video-uri, etc.) trebuie să vă aparțină și să nu violeze drepturile de autor sau orice alte contracte sau înțelegeri anterioare.
 • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.

Încălcarea regulamentului de mai sus poate duce la blocarea accesului, anularea comenzii, sesizarea autorităților competente, precum și adresarea în fața justiției pentru a ne recupera integral prejudiciile create, prezente sau viitoare, inclusiv beneficiile nerealizate, onorariile avocaților și cheltuielile de judecată.

8. Limitarea răspunderii

Nu suntem o instituție medicală și nu oferim servicii medicale. Nu suntem o instituție acreditată de studii superioare în domeniul medical.

Platforma trebuie utilizată doar în scop de informare. Platforma nu este destinată pentru a fi folosită de medici pentru a pune diagnostic sau a prescrie tratamente. Platforma nu este destinată pentru a fi folosită de persoane fără pregătire medicală sau de specialitate pentru orice formă de diagnostic sau tratament.

Nu trebuie să vă bazați pe informațiile de pe site-ul nostru web ca o alternativă la sfaturile medicului dumneavoastră sau de la un alt furnizor de servicii medicale profesionale. Dacă aveți întrebări specifice cu privire la orice problemă medicală, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră sau altui furnizor de asistență medicală profesionist. Dacă credeți că ați putea suferi de orice afecțiune, ar trebui să solicitați asistență medicală imediată.

Nu trebuie să întârziați să solicitați sfatul medicului, să nu luați în considerare sfatul medical sau să întrerupeți tratamentul medical din cauza informațiilor de pe site-ul nostru.

Platforma socială (precum contul, interacțiunea între utilizatori și nu numai) din cadrul Medtinker este administrată și utilizată de către fiecare utilizator în parte și nu ne asumăm răspunderea pentru orice conținut publicat în orice format de către utilizatorii platformei.

Țineți cont că, din cauza naturii limitate a comunicării prin intermediul funcțiilor interactive ale site-ului nostru, orice asistență pe care o puteți primi folosind astfel de caracteristici este probabil incompletă și poate chiar să inducă în eroare.

Orice asistență pe care o puteți primi folosind funcțiile interactive ale site-ului nostru nu constituie sfaturi specifice și prin urmare, nu ar trebui să se bazeze pe acestea fără o confirmare independentă suplimentară.

Utilizarea platformei se va face pe propria răspundere, Medtinker neasumându-și în niciun fel răspunderea pentru eventualele prejudicii/erori care pot apărea ca urmare a folosirii platformei incluzând, dar fără a se limita la nepromovarea unor examene, prescrierea greșită a tratamentelor, stabilirea greșită a diagnosticelor, orice sancțiuni din partea autorităților publice sau pretenții din partea altor persoane sau entități.

Platforma a fost construită și este menținută în momentul actual de o echipă redusă de personal, fără experiență formală în domeniul de specialitate al IT. Ca atare, există întotdeauna posibilitatea ca o porțiune sau întreaga platformă să devină nefuncțională pentru perioade variabile de timp sau permanent. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice prejudiciu sau pierdere adusă utilizatorului în astfel de situație.

Platforma Medtinker nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile din site vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectată;
 • niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Ne absolvim în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

9. Prețuri și plată

Prețurile serviciilor sunt afișate pe platformă și nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Pot exista anumite conturi gratuite cu acces restricționat la o parte din funcționalitățile platformei, însă nu putem garanta faptul că aceste conturi vor rămâne gratuite întotdeauna, rezervându-ne dreptul de a înceta existența acestora în orice moment.

Pot exista anumite servicii gratuite însă nu putem garanta faptul că aceste servicii vor rămâne gratuite întotdeauna, rezervându-ne dreptul de a înceta existența acestora în orice moment.

Prețurile pachetelor și serviciilor pot fi modificate sau actualizate oricând, fără o notificare prealabilă. Noul preț îl va înlocui pe cel anterior. Comenzile ulterioare vor folosi prețul nou, de la momentul plasării comenzii.

Plata se poate face online, cu cardul (Visa/Mastercard) sau prin debit bancar direct în contul nostru. Procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul procesatorului de plăți Netopia.

Dacă ați ales metoda de plată prin debit bancar direct în contul nostru, după trimiterea comenzii de pe pagina de „check out” este necesar să virați suma solicitată în contul nostru (menționat pe pagina de „check out”). Trebuie să menționați în detaliile de plată numărul comenzii dumneavoastră. Acest lucru este necesar în vederea identificării contului de unde s-a făcut acea comandă. După ce confirmăm manual că suma a fost virată în contul nostru, în decurs de 72 de ore serviciile sau bunurile vor fi livrate și veți avea acces la acestea.

În cazul în care plata prin debit bancar direct nu este efectuată în decurs de 24 de ore de la momentul plasării comenzii, contractul dintre noi și dumneavoastră nu se încheie, astfel că serviciile sau produsele nu vor fi livrate. În acel moment vom anula comanda dumneavoastră. Cu toate acestea, aveți oricând posibilitatea să încercați din nou, solicitând o nouă comandă.

Dacă ați ales metoda de plata „online prin card bancar” sau „credit card” sau „debit card” este necesar să completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră în pagina securizată a procesatorului de plăți. Noi NU vom stoca datele referitoare la cardul dumneavoastră.

Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard) se efectuează prin intermediul sistemului „3-D Secure” elaborat de organizațiile care asigura tranzactiile on-line la același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. „3-D Secure” asigură în primul rând că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele platformei sau pe serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

Validarea plăților cu cardul se face de către autoritatea emitenta a cardului. Dacă, din motive independente de noi (card expirat, fonduri insuficiente) plata nu este realizata, contractul dintre noi și dumneavoastră nu se încheie, astfel că serviciile sau produsele nu vor fi livrate. Cu toate acestea, aveți oricând posibilitatea să încercați din nou, sau sa folosiți un alt card.

Toate produsele și serviciile noastre au posibilitatea de a fi reduse în cost pe pagina de „check out” folosind sistemul de puncte numit „Gears”. Acesta permite utilizatorilor să tranzacționeze „Gears” în vedere reducerii prețului final cu până la 100% din valoarea inițială.

Toate produsele și serviciile noastre au posibilitatea de a fi reduse în cost pe baza rangului deținut în cadrul funcției „nivele de activitate”. Rangul pe care utilizatorul îl deține la momentul plasării comenzii va fi luat în considerare.

9.2 Politică de livrare (modalități și termene)

Bunurile și serviciile digitale achiziționate de către utilizatori de pe platforma noastră sunt livrate imediat după validarea plății (în cazul plății prin card de credit sau de debit), respectiv în decurs de 72 de la confirmarea plății (în cazul plății prin debit bancar direct).

O parte din bunurile sau serviciile pe care le prestăm sunt accesate gradual după momentul achiziționării (în momentul actual acestea sunt: Mentoratul Medtinker). O parte din bunurile sau serviciile pe care le prestăm ce sunt de tip abonament pot fi accesate după achitarea plății pentru luna curentă.

9.3 Politică de retur

Produsele și serviciile digitale pe care le oferim, ce nu sunt livrate pe un suport material fac excepție de la dreptul de retragere al consumatorului în conformitate cu OG 34/2014, art. 16, lit. m. Prin achiziționare oricărui produs din această categorie, luați la cunoștință faptul că vă pierdeți dreptul de retragere și vă exprimați acordul prealabil expres înainte de achiziționarea produsului.

Cu toate acestea, fiecare produs are o perioadă de grație, ce intră în vigoare de la momentul achiziției în care vă puteți solicita returnarea banilor. Listă produse și perioada lor de retur:

10. Încheierea contractului

În cazul serviciilor prestate de Medtinker și a bunurilor oferite de acesta, contractul între noi și dumneavoastră se încheie atunci când comanda dumneavoastră a fost acceptată, plata a fost validată și ați primit un email care sa o confirme. Acest email va conține factura cu datele pe care ni le-ați oferit în cadrul formularului de „check out”.

Dacă observați o neconcordanță pe factura, sau doriți refacerea acesteia, vă rugăm să ne contactați pe adresa hello@medtinker.ro și vă vom ajuta în cel mai scurt timp posibil.

În cazul în care comanda nu este acceptată, dar v-au fost retrase sume de bani, ne angajăm la rambursarea acestora în cel mai scurt timp. Această perioadă de soluționare poate fi extinsă până la un termen de 30 de zile de la data plasării comenzii.

Ne rezervăm dreptul de a decide unilateral și fară a trebui sa precizam motivul, încheierea oricărui contract de prestări de servicii. Nu avem nici o răspundere în fața dumneavoastră dacă refuzăm să dăm curs vreunei comenzi.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu legislația națională și europeană, inclusiv în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Prin înregistrarea pe site, plasarea unei comenzi sau intrarea în legătură cu noi pe orice canal sau prin orice mijloc, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum prevede Politica noastră de confidențialitate.

12. Confidențialitate

Atât prestatorul cât și utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea informațiilor confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către prestator/utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind informații confidențiale:

 1. sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către prestator cu încălcarea prezentei secțiunii;
 2. sunt puse la dispoziția prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de utilizator despre care prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către prestator;
 3. sunt cunoscute de prestator înainte de a fi primite de la utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de prestator independent de informațiile confidențiale dezvăluite de utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț informațiile confidențiale primite de la prestator, cu excepția livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare.

În cazul în care utilizator va dezvălui informațiile confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate prevăzute în prezentul acord promoționale) că a acționat pentru client.

13. Notificări

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea prestatorului privind trimiterea comunicării.

Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul contract se vor efectua la următoarele adrese:

 • Pentru utilizator – la adresa de e-mail menționată în prin intermediul platformei;
 • Pentru prestator – la următoarea adresă electronică: hello@medtinker.ro;

14. Legătură cu alte site-uri

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de Medtinker utile în legătură cu conținutul site-ului sau și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizarii acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Medtinker nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

15. Modificări

Medtinker poate modifica oricând acest contract, iar modificările vor intra în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de zile de la data înștiințării utilizatorului de noile modificări la adresa de e-mail indicată. În termenul de 10 zile lucrătoare, utilizatorul poate renunța la contract, anunțând în acest sens Medtinker. În situația în care în termenul de 10 zile utilizatorul nu renunță la contract, noile modificări vor intra în vigoare fără vreo formalitate suplimentară.

16. Cazuri de forță majoră și cazuri fortuite

Nu putem fi trași la răspundere pentru nereușite sau întârzieri în îndeplinirea serviciilor pe care le oferim în cazuri de forță majoră, sau fortuite. Forța majoră include, fără a se limita la: schimbări legislative, război, embargou, act terorist, revolta, incendiu, cutremur, pandemie, greva, accident nuclear, conditii meteo, acte de hacking, avarii ale providerilor de internet.

17. Legislația aplicabilă și litigii

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a platformei i se vor aplica legea română.

Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

18. Credit

Acest document a fost creat folosind acest șablon și acest șablon, ambele oferite de către SEQ Legal, un editor legal specializat și furnizor de servicii legale cu sediul în Oxfordshire, furnizând servicii clienților din Marea Britanie, în toată Europa și nu numai.

Ultima actualizare: 21.07.2021

Item added to cart.
0 items - 0,00 lei